พล.ต.อ. อดุลย์ฯ เผย EJF ชื่นชมและยกเป็นผู้นำ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภูมิภาค

วันที่: 
22 มีนาคม 2018

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับผู้แทนสหภาพยุโรป แสดงความชื่นชมรัฐบาลไทยที่ทำเรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวได้ดีมาก และน่าจะเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ในการแก้ปัญหาการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว พร้อมเปิดศูนย์ OSS ที่กระทรวงแรงงาน ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง เริ่ม ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวันแรก

 

 

 

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ MR. Steve Trent กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม Environmental Justice Foundation (EJF) จากสหภาพยุโรป และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความคืบหน้าการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว โดยกล่าวว่า ประเทศไทยได้ทำงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง ซึ่งได้ดำเนินการสแกนม่านตาคงเหลืออยู่ราว ๔,๕๘๗ คน จะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า ส่วนกลุ่มที่ต้องพิสูจน์สัญชาติ ๑.๖๘ ล้านคน ได้ขับเคลื่อนไปแล้วเกือบ ๑.๒ ล้านคน เหลืออีกราว ๔๐๐,๐๐๐ คนเศษ คาดว่าเดือนมิถุนายนนี้จะเสร็จทันเวลา แต่ก็ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางด้วย สำหรับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ได้ดำเนินการลงทะเบียนประวัติแล้วราว ๗,๐๐,๐๐ คน เหลืออีกประมาณ ๙๐๐,๐๐ คน จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในอีก ๙ วันที่เหลืออยู่ภายใน ๓๑ มีนาคมนี้  และในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางศูนย์ OSS บริเวณกระทรวงแรงงานจะเพิ่มระยะเวลาการทำงานเป็น ๒๔ ชั่วโมง แบ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ออกเป็น ๓ ผลัด เพื่อให้บริการรองรับแรงงานต่างด้าวที่เหลืออยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้อย่างเต็มที่

            นอกจากนี้ ที่ผ่านมาศูนย์ OSS ยังได้มีการปรับแผนดำเนินการโดยลดขั้นตอนการทำงานลง แยกเป็นกลุ่มแรงงานที่พิสูจน์สัญชาติแล้วสามารถมารายงานตัวและดำเนินการใน ๒ เรื่อง คือ ตรวจลงตรา (Visa) ให้อยู่ต่อได้ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และออกใบแทนใบอนุญาตทำงานถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และต้องไปรายงานตัวเพื่อทำทะเบียนประวัติ และตรวจสุขภาพในภายหลังด้วย ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติจะต้องดำเนินการในทุกขั้นตอน คือ จัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (Visa) ออกใบอนุญาตทำงาน และตรวจสุขภาพ

            พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า MR. Steve ได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยที่ทำเรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวได้ดีมาก และน่าจะเป็นผู้นำการแก้ปัญหาและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภูมิภาครวมถึงแนะนำให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ๒ ฉบับ ซึ่งมีกำหนดเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ นี้

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ