“บิ๊กอู๋” รับมอบสิ่งของจาก CP ให้ จนท. OSS 24 ชั่วโมง

วันที่: 
27 มีนาคม 2018
          เมื่อวันที่ 26 มี.ค.61 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของจาก นายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารด้านการพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบด้วย น้ำดื่ม 10,000 ขวด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบคัพ 10,000 ถ้วย และ กาแฟ 3 in 1 20,000 ซอง เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา (One Stop Service : OSS) ที่เปิดให้บริการแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวตลอด 24 ชั่วโมง ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน
 
  
---------------------------------------
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
26 มีนาคม 2561