“บิ๊กอู๋” แสดงความยินดี 54 ปี นสพ. เดลินิวส์

วันที่: 
28 มีนาคม 2018

          วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยพลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และพลเอก วีรศักดิ์ มณีอินทร์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท แก่มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบปีที่ ๕๔ 

 

 

 

 ------------------------------------------------

 

 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / 

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ข่าว/ภาพ

28 มีนาคม 2561