“บิ๊กอู๋” แถลงผลสำเร็จสแกนม่านตาต่างด้าว พร้อมเร่งรัดรายงานตัวผ่านออนไลน์หรือจัดหางานทั่วประเทศ ให้ทัน 31 มี.ค.61

วันที่: 
28 มีนาคม 2018

            รมว.แรงงาน แถลงผลสำเร็จสแกนม่านตาแรงงานต่างด้าวประมงทะเลฯ แล้วเสร็จ 99 % เหลือเพียง 700 คน มั่นใจทันตามกำหนด ด้านการรายงานตัวต่างด้าวเหลือเวลา 3 วัน กำชับปลัด อธิบดี ผู้ตรวจฯ เสนอแผนทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกนายจ้างและแรงงานต่างด้าวอย่างเต็มที่

 

 

            (28 มี.ค.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจการทำงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก (PIPO) เรือประมงจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามความสำเร็จภารกิจการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ม่านตา (Iris Scan System) ของแรงงานประมง แปรรูปสัตว์น้ำ และต่อเนื่องประมงทะเล ณ องค์การสะพานปลา ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยกล่าวว่า การสแกนม่านตาเพื่อจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล แปรรูปสัตว์น้ำและต่อเนื่องประมงทะเล 22 จังหวัดชายทะเล เป็นภารกิจสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยสแกนม่านตาแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 175,500 คน ซึ่งสมุทรสาครมีจำนวนมากที่สุดประมาณ 70,000 คน โดยที่ผ่านมาได้จัดชุดปฏิบัติการ 24 ชุด เพื่อดำเนินการสแกนม่านตาใน 7 จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากให้ทันตามกำหนด ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น 99 % คงเหลือแรงงานต่างด้าวใน จ.ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ที่จะต้องเข้ารับการสแกนม่านตาจำนวนประมาณ 700 คน แยกเป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในสถานประกอบกิจการประมาณ 400 คน และที่ออกทะเลจำนวนประมาณ 300 คน ซึ่งได้มีการประสานเพื่อให้แรงงานกลับเข้าฝั่งในวันที่ 30 มี.ค.นี้ และจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มี.ค.61 ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีต่อไป
            พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับผลการดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จากจำนวนทั้งหมด 1.6 ล้านคนนั้น ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวรายงานตัวทุกขั้นตอนแล้วประมาณ 930,000 คน เมื่อคัดแยกกลุ่มที่ไปทำ MOU แล้วประมาณ 200,000 คน จะคงเหลืออีกประมาณ 500,000 คน สำหรับการอำนวยความสะดวกให้รายงานตัวได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ พื้นที่ 1 - 10 มีแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวแล้วราว 5,000 คน และรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์กว่า 20,000 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค.61) ทั้งนี้ ภายใน 31 มี.ค.61 สามารถรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือรายงานตัวออนไลน์ที่ www.doe.go.th ซึ่งสามารถใช้มือถือกรอกข้อมูลได้สะดวกและง่ายมาก เป็นทางเลือกเพิ่มเนื่องจากเหลือเวลาอีก 3 วัน หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด แรงงานต่างด้าวจะไม่มีสิทธิอยู่และทำงานในประเทศไทยได้อีกต่อไป รวมทั้งนายจ้างจะมีความผิดด้วยเช่นกัน
           “ได้สั่งการปลัดกระทรวง ส่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ OSS ในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมากกว่า 20,000 คน โดยให้เสนอแผนภายใน 18.00 น. ของวันนี้ (28 มี.ค.61) เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการทำงานในเชิงรุก นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการจัดหางานบริหารจัดการระบบคิวให้มีความคล่องตัว รวมทั้งดูแลผู้ติดตามของแรงงานแรงงานต่างด้าวที่นำเด็กอ่อน สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วย ให้มีที่พักคอยและเพิ่มช่องทางพิเศษให้อย่างเหมาะสมอีกด้วย” พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายสุด

------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
28 มีนาคม 2561