ปลัดแรงงาน ต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย หารือข้อราชการ

วันที่: 
29 มีนาคม 2018

          วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายเมเอียร์  ชโลโม เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ที่มาเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามความตกลงด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และการประชุมผู้แทนระดับสูงในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีประเด็นการประชุมฯ ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับแรงงานไทยในอิสราเอล ปัญหายาเสพติดของแรงงานไทยในอิสราเอล การปรับปรุงกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในอิสราเอล สิทธิประโยชน์และสวัสดิภาพของแรงงานไทยในอิสราเอล ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

 

---------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑