‘รมว.แรงงาน ไทย-เมียนมา’ ร่วมตรวจศูนย์ OSS สมุทรปราการ “ย้ำ” นายจ้างเร่งดำเนินการภายใน 31 มี.ค. 61

วันที่: 
29 มีนาคม 2018
          รมว.แรงงาน ประเทศไทยและเมียนมา ตรวจเยี่ยมศูนย์จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานเมียนมา เทพารักษ์ และ อิมพีเรียลสำโรง เน้นย้ำให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าว มาดำเนินการทำทะเบียนประวัติ ตรวจพิสูจน์สัญชาติเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มี.ค. 61
 
 
          พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายเต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานเมียนมา ณ ศูนย์จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานเมียนมา (One Stop Service : OSS) เทพารักษ์ และ อิมพีเรียลสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ (29 มี.ค.61) โดย รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจเยี่ยมว่า “วันที่ 31 มีนาคม 2561 จะครบกำหนด การจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ต้องดำเนินการที่ศูนย์ OSS จำนวน 1,687,473 คน ดำเนินการแล้วกว่า 1.3 ล้านคน เหลืออีกประมาณ 3 แสนคน โดยแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้มาดำเนินการดังกล่าว ทางกระทรวงแรงงาน มีทางเลือกให้ 2 ช่องทาง คือ 1) มาดำเนินการทุกขั้นตอนได้ที่ศูนย์ OSS และสามารถมารายงานตัวได้ทั้ง 86 จุด ทั่วประเทศ และ   2) ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานที่ www.doe.go.th ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 24.00 น. ซึ่งแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว ให้มารายงานตัว ตรวจลงตราวีซ่าอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 31 มีนาคม 2563 และขออนุญาตทำงาน โดยออกใบรับอนุญาตทำงานชั่วคราวถึง 30 มิถุนายน 2561 และให้ไปตรวจสุขภาพ ทำทะเบียนประวัติทำงานให้แล้วเสร็จเพื่อทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2563 และแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ ให้มาดำเนินการที่ศูนย์ OSS ทุกขั้นตอนภายใน 31 มีนาคม 2561 เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงาน ได้ถึง 31 มีนาคม 2563” 
          “ขอให้นายจ้างเร่งดำเนินการตามสถานที่ หรือ ช่องทางออนไลน์ตามที่กล่าวข้างต้น ถ้าไม่มาดำเนินการแรงงานต่างด้าวจะไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่และทำงานในประเทศไทยอีกต่อไป ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะมีโทษปรับ 5,000-50,000 บาท ส่วนนายจ้างมีโทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อ แรงงานต่างด้าว 1 คน ถ้าทำผิดซ้ำมีโทษปรับ 50,000-200,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี ต่อ แรงงานต่างด้าว 1 คน และไม่สามารถจ้างแรงงานต่างด้าว    เป็นเวลา 3 ปี” รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
          นายเต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอขอบคุณแรงงานเมียนมาทุกคนที่มาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจพิสูจน์สัญชาติเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน และต้องขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้โอกาสแรงงานที่ผิดกฎหมาย มาดำเนินการให้เป็นแรงงานถูกกฎหมาย และขอให้แรงงานเมียนมาทุกคน ขยันทำงาน ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยอย่างเคร่งคัด ส่วนแรงงานเมียนมาที่ยังไม่ได้มาดำเนินการดังกล่าว ให้รีบมาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะผมเข้าใจดีว่ารัฐบาลไทยประสงค์ที่จะช่วยเหลือให้แรงงานเมียนมาได้อยู่และทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อจะได้รับการดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ตามมาตรฐานสากลด้วย”
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
29 มีนาคม 2561