“ปลัดแรงงาน” ยัน ระบบออนไลน์รองรับต่างด้าวรายงานตัวโค้งสุดท้ายได้ทั้งหมด

วันที่: 
31 มีนาคม 2018

              ก.แรงงาน ยืนยัน ระบบออนไลน์สามารถรองรับการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนเที่ยงคืน 31 มี.ค.61 ได้ทั้งหมด มั่นใจ หลังจากนี้กระทรวงจะสามารถบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบแล้วเสร็จทัน 30 มิ.ย.61

 

 

            นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ OSS ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า วันนี้ (31 มี.ค.61) เป็นวันสุดท้ายที่รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำทะเบียนประวัติและขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวเพื่อให้สามารถอยู่และทำงานในประเทศไทยต่อไปได้ และดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.61 ซึ่งขณะนี้ยังเหลือแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีกกว่า 1 แสนคน อย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานได้ปรับกระบวนการทำงานให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการการทำงานร่วมกันและเข้าถึงนายจ้าง/ผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด
           ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายได้ปรับกระบวนการทำงานเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ลดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2) เพิ่มบุคลากรลงไปในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากที่ต้องลงทะเบียน อาทิ ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ระยอง ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากจังหวัดใกล้เคียงที่ดำเนินการเสร็จแล้วไปสนับสนุนจังหวัดที่ยังไม่แล้วเสร็จ 3) ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างสามารถรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือรายงานตัวออนไลน์ที่ www.doe.go.th โดยสามารถใช้มือถือสแกนคิวอาโค๊ดเพื่อกรอกข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีชุดเคลื่อนที่ไปรับลงทะเบียนออนไลน์แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รายงานตัวถึงสถานประกอบการในพื้นที่ด้วย
              “แรงงานต่างด้าวที่รายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานและออนไลน์ประมาณ 3 แสนคน หลังจาก 31 มี.ค.61 กระทรวงแรงงานจะบริหารจัดการข้อมูล เพื่อดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริการเบ็ดเสร็จ (OSS) แก่แรงงานต่างด้าว ซึ่งจะเปิดดำเนินการในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเท่านั้น รวมทั้งจะบริหารระบบคิวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิสูจน์สัญชาติประมาณ 3 แสนคนให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.61 ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้เจรจาสร้างความร่วมมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของทั้ง 3 ประเทศต้นทางด้วยแล้ว เพื่อตั้งคณะทำงานร่วมกันในการบริหารจัดการการพิสูจน์สัญชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องแรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานสากล” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายสุด

---------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
กัณติภณ คูสมิทธิ์ – ภาพ/
31 มีนาคม 2561