"บิ๊กอู๋" เยี่ยมยุวแรงงาน จ.นครพนม ปลื้ม เยาวชนตั้งใจทำงานช่วงปิดเทอม

วันที่: 
31 มีนาคม 2018

        รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน จ.นครพนม ปลื้ม เยาวชนตั้งใจทำงานช่วงปิดเทอม ได้รับค่าตอบแทน รู้คุณค่าเงิน ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เสริมสร้างวินัยการออม เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

 

 

          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ณ บริเวณห้างโลตัส จังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ตรวจเยี่ยมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยุวแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ร้าน เดอะพิซซ่าคอมปะนี สาขาโลตัส ร้าน Swensens สาขาโลตัส และบจก.เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม สาขานครพนม โดยมียุวแรงงานจำนวนกว่า 77 คน โดยกล่าวว่า จากการที่กระทรวงแรงงานได้เตรียมตำแหน่งงานไว้ว่างไว้กว่า 30,000 อัตราทั่วประเทศ ให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการจะมีเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสวัสดิการให้ เช่น อาหารจำนวน 2 มื้อ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ส่วนค่าตอบแทนที่ได้รับจะได้ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท ซึ่งสถานประกอบการบางแห่งจะให้ค่าตอบแทนถึง 48 บาทต่อชั่วโมงการทำงาน โดยนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า 300 กว่าบาทต่อวัน นอกจากนี้ ยังได้รู้คุณค่าของเงินและรู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด รวมทั้งเสริมสร้างวินัยในการออมอีกด้วย
        “ยุวแรงงานในแต่ละสถานประกอบการจะมีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงาน และกระทรวงแรงงานจะร่วมกับสถานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากมีความประพฤติดี ทำงานดีจะได้รับใบประกาศรับรองจากสถานประกอบการและกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสามารถเพิ่มทักษะชีวิตในโลกของการทำงานให้แก่นักเรียน นักศึกษาก่อนที่เข้าสู่ระบบตลาดแรงงานต่อไป” พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายสุด
         สำหรับโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน เป็นการทำงานในรูปแบบประชารัฐ ที่มีการบูรณาการระหว่างกระทรวงแรงงานกับภาคเอกชนและสถานศึกษา อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

 

--------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
30 มีนาคม 2561