“บิ๊กอู๋” พอใจผลขึ้นทะเบียนต่างด้าว 96 % พร้อมทำแผนรับมือทำประวัติ 3.5 แสนคน

วันที่: 
01 เมษายน 2018

           รมว.แรงงาน แถลงผลการการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ทั่วประเทศ จากเป้าหมายกว่า 1.37 ล้านคน ดำเนินการแล้วเสร็จ 1.32 ล้านคน พอใจผลดำเนินการได้ร้อยละ 96 เตรียมแถลงแผนขับเคลื่อนกลุ่มที่ยังดำเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนกว่า 3.5 แสน 18 เม.ย.ก่อนเริ่มปฏิบัติการ 23 เม.ย.61

 

 

           พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงผลการการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ทั่วประเทศที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. – 31 มี.ค.61 ปรากฏว่า จากเป้าหมายที่ต้องดำเนินการทั้งหมด 1,379,252 คน ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวทั้งหมดจำนวน 1,320,035 คน คิดเป็นร้อยละ 96 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มดำเนินการครบทุกขั้นตอน 961,956 คน กลุ่มดำเนินการเฉพาะขั้นตอนตรวจลงตราวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงานแล้ว 127,429 คน กลุ่มรายงานตัวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 จำนวน 40,604 คน และรายงานตัวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานจำนวน 190,056 คน โดยยังมีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รายงานตัว 59,217 คน คาดว่าแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวบางส่วนเดินทางกลับประเทศต้นทางไปแล้ว หรือเปลี่ยนสถานะเป็นระบบ MOU เพื่อกลับเข้ามาทำงานใหม่ จึงไม่มารายงานตัว
          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้มีแนวทางดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวที่เหลืออยู่โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม จำนวน 358,089 ราย คือ 1) กลุ่มที่มาตรวจลงตราวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงานแล้ว 2) กลุ่มที่มายื่นเอกสารไว้กับสำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ และ 3) กลุ่มที่รายงานตัวออนไลน์ โดยจะให้มาจัดทำทะเบียนประวัติอีกครั้ง ซึ่งได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงแรงงานประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนบทเรียนและกำหนดแผนดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะแถลงแนวทางการปฏิบัติในวันที่ 18 เมษายน โดยพร้อมเปิดบริการในวันที่ 23 เมษายนเป็นต้นไป

----------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
1 เมษายน 2561