ก.แรงงาน จับมือทุกภาคส่วน ส่งแรงงานกลับบ้านช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย

วันที่: 
02 เมษายน 2018

           “รัฐมนตรีแรงงาน” ประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกแรงงานไทยและต่างด้าวกลับบ้านช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย กำชับ นายจ้างให้แจ้งเตือนลูกจ้างวางแผนการเดินทางตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อม ไม่ดื่มสุรา พักผ่อนให้เพียงพอ เคารพกฎจราจร

 

 

           วันนี้ (2 เม.ย.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน“การประชุมเตรียมความพร้อมส่งผู้ใช้แรงงานกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างสะดวกปลอดภัย” ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อกำชับให้นายจ้างผู้ประกอบการได้จัดวันลาให้เหมาะสมเพื่อให้ลูกจ้างเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างสะดวกปลอดภัย รวมทั้งแจ้งเตือนให้ลูกจ้างเตรียมความพร้อมของเอกสารที่จะต้องใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการเดินทางโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มี.ค.61 พิจารณาผ่อนผันให้สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์และกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เม.ย.61 โดยจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนด
          พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กำชับให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างเตรียมความพร้อมในเรื่องการประกันภัยก่อนการเดินทาง พกบัตรประชาชนติดตัวเพื่อสามารถใช้สิทธิประกันสังคมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ นอกจากนี้ ลูกจ้างจะต้องวางแผนการเดินทาง โดยตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทาง ไม่ดื่มสุรา ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และเคารพกฎหมายจราจร ส่วนสถานประกอบการขนาดใหญ่ได้ขอความร่วมมือให้นายจ้างอำนวยความสะดวกจัดรถรับส่งลูกจ้างจากโรงงานไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้แรงงานได้ปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบของความปลอดภัย ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงสงกรานต์ปีนี้ จะมีแรงงานไทยเดินทางกลับบ้านราว 4 ล้านคน และแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศต้นทางราว 2 แสนคน
           นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังได้เปิดคลินิกช่าง บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวม 78 จุดทั่วประเทศ โดยจะให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ ลมยาง น้ำกลั่น เบรก คลัตช์ ระบบไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟสัญญาณ และส่วนประกอบอื่นๆ บริการนวดผ่อนคลาย อาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่เดินทางเป็นจำนวนมากในช่วงสงกรานต์ ณ เส้นทางสายหลักและสายรองที่มีการจราจรคับคั่ง และนักท่องเที่ยวสัญจรเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นจุดที่จังหวัดกำหนด โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เม.ย.61 รวมทั้งจัดรถบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แจกเวชภัณฑ์ให้กับผู้ใช้แรงงาน ณ สถานีขนส่งหลัก ตลอดจนเปิดบริการสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง คอยให้ความช่วยเหลือตลอดช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย

-----------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
2 เมษายน 2561