นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน นำคณะสมาคมฯ ขึ้นรถไฟตามรอยประวัติศาสตร์"ย้ำความรักความสามัคคี สืบสานประเพณีไทย"

วันที่: 
01 เมษายน 2018

          วันที่ 1 เมษายน 2561 รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน นำทีมคณะกรรมการและบุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยสารรถไฟนำเที่ยว ตู้ขบวนพิเศษเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ รวม 62 ที่นั่ง ทัศนศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำแคว ลัดเลาะถ้ำกระแซ เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ชมน้ำตกไทรโยคน้อย และสุสานทหารพันธมิตร จังหวัดกาญจนบุรี โดย รศ.ดร.รัตนา ได้เปิดเผยว่า การทัศนศึกษาบนเส้นทางสายประวัติศาสตร์และธรรมชาติเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกสมาคมแม่บ้านแรงงาน เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันตามเจตนารมณ์ของสมาคมแม่บ้านแรงงาน

 

                                                                     

                                                                Download Images 

 

 

          รศ.ดร.รัตนา ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมแม่บ้านแรงงานยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่และบุคลากรสมาคมแม่บ้านแรงงานจะเดินทางไปรดน้ำขอพรคุณพูนพิสมัย อินทรสุขศรี อดีตนายกสมาคมแม่บ้านฯ นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการไปร่วมพิธีสรงน้ำขอพร พระสุธรรมาธิบดี ผู้อำนวยการมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 จะร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องไทยธรรมและสรงน้ำขอพรพระสุธรรมาธิบดี พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร และพระครูปลัดวรวัฒน์ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กทั้งสองแห่งในวันดังกล่าวด้วย

*****************************

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1 เมษายน 2561