“บิ๊กอู๋”เตรียมรับ สปป.ลาว เยือนไทย กระชับความร่วมมือจัดระบบแรงงาน

วันที่: 
03 เมษายน 2018

             “เพชรรัตน์”โฆษกแรงงาน เผย รมว.แรงงานและคณะ เตรียมการต้อนรับ รมว.แรงงาน แห่ง สปป.ลาว มีกำหนดเดินทางเยือนไทย เพื่อหารือข้อราชการด้านแรงงานประเด็นการจัดทำทะเบียนประวัติ การปรับสถานภาพแรงงาน การอนุญาตให้แรงงานกลับบ้านช่วงสงกรานต์ รวมทั้งการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้ชาวลาวได้ประโยชน์จากสิทธิการคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงาน
             นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ดร.คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม แห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 เพื่อหารือข้อราชการกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ซึ่งประเด็นสำคัญที่จะเจรจาหารือในครั้งนี้ อาทิ สถานการณ์การปรับสถานภาพแรงงานลาวในประเทศไทย การจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานสัญชาติลาว การอนุญาตให้แรงงานลาวเดินทางกลับช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 5 - 30 เม.ย.61 โดยกระทรวงแรงงานขอให้ฝั่งลาวยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าประเทศ การเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรองรับแรงงานลาวเข้ามาทำงานในประเทศไทยตามระบบ MOU รวมทั้งความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน
            นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันแรงงานลาวที่ต้องดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติราว 21,000 คน ซึ่งการหารือของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้จะสามารถทำให้เกิดความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ในความร่วมมือสนับสนุนด้านเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ตามจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานลาวทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดและแล้วเสร็จทันเวลาภายใน 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวลาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยให้ได้รับความคุ้มครองตามหลักกฎหมายไทย สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์และการถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆ ได้อีกด้วย

-------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
2 เมษายน 2561