ก.แรงงาน หารือ มาตรการลดผลกระทบผู้ประกอบการหลังปรับค่าจ้างขั้นต่ำ

วันที่: 
03 เมษายน 2018

          วันนี้ (3 เม.ย.61) เวลา 9.30 น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

          โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ ในแต่ละจังหวัดที่เกิดขึ้น โดยรวบรวมเป็นสถิติของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการ เช่น กลุ่มเป้าหมายที่จะให้การช่วยเหลือ มาตรการเพื่อลดผลกระทบเพิ่มเติม และหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ เป็นต้น

 

-----------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

3 เมษายน 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว