“บิ๊กอู๋” เปิดศูนย์แรกรับฯ จ.มุกดาหาร อบรมต่างด้าวก่อนทำงานในไทย

วันที่: 
04 เมษายน 2018

             รมว.แรงงาน ไทย และ สปป.ลาว ร่วมเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จ.มุกดาหาร อำนวยความสะดวกแรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย สร้างประโยชน์แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

 

          เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 61 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง” จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อ 26 ก.ค.59 ให้จัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างใน 3 จังหวัดแรก คือ ตาก สระแก้ว และหนองคาย สำหรับมุกดาหารเป็นจังหวัดที่ 4 เพื่อให้เป็นสถานที่อบรมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก่อนไปทำงานกับนายจ้าง
           พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างเป็นสถานที่ตรวจสอบคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ อบรมแรงงานต่างด้าวที่นำเข้าตามระบบ MOU เกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย เป็นศูนย์พักรอแรงงานต่างด้าวเดินทางมากรณีนายจ้างมารับเพื่อเดินทางไปทำงานและกลับประเทศกรณีสิ้นสุดการจ้าง รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าว และเป็นสถานที่ออกใบอนุญาตทำงาน (E-Work Permit) อีกด้วย
           ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแรงงานจาก สปป.ลาว จำนวนมากที่อยู่ในเมืองสะหวันนะเขตและเมื่อเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องเดินทางผ่านด่านจังหวัดหนองคาย (สะพานมิตรภาพไทย - ลาว – นครหลวงเวียงจันทร์) เพียงด่านเดียว จึงอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปด่านจังหวัดหนองคาย กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจึงได้เพิ่มศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดมุกดาหารอีก 1 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องแรงงานลาวที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมถึงนายจ้างและสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวให้เกิดประโยชน์สร้างความเชื่อมั่นในการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในประเทศตามมาตรฐานสากล

--------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
4 เมษายน 2561