ก.แรงงาน ประชุมขอพระราชทานเครื่องราชย์ 2561

วันที่: 
04 เมษายน 2018
          วันนี้ (4 เม.ย. 61) เวลา 09.30 น. นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชย์ 2561 สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ คู่สมรสของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และพนักงานราชการของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
4 เมษายน 2561