“บิ๊กอู๋”ถือฤกษ์ดีก่อนสงกรานต์ ให้ ขรก.รดน้ำขอพร พร้อมทำความสะอาดกระทรวงแรงงานครั้งใหญ่

วันที่: 
05 เมษายน 2018

           “ปลัดแรงงาน”พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัด สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร“รัฐมนตรีแรงงาน”เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2561 สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย รวมทั้งร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกระทรวงแรงงานครั้งใหญ่

 

 

         วันนี้ (5 เม.ย.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ภายใต้งาน“รื่นเริง เถลิงสงกรานต์ กระทรวงแรงงานสะอาด”โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมสรงน้ำ“พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร”และรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งกิจกรรมรดน้ำขอพร กระทรวงแรงงานได้จัดต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี เพื่อแสดงออกถึงความเคารพความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยอีกด้วย
         จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โดยรอบกระทรวงแรงงาน (Big Cleaning Day) ณ บริเวณลานพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร และโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานเปรียบเสมือนบ้านของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน กิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในวันนี้ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการจากกระทรวงแรงงานเกิดความประทับใจ ทั้งยังเป็นการรวมพลังความสามัคคีของบุคลากรทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสามัคคีมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคน โดยเฉพาะการสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรทุกคนในการมีส่วนร่วมที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงานให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กระต้องตระหนัก และพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืนต่อไป
         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเก็บกวาดขยะ การปลูกต้นไม้ ล้างทำความสะอาดพื้นบริเวณลานโดยรอบพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร โถงชั้น 1 และบริเวณพื้นที่ภายในกระทรวงแรงงาน โดยรัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอข่าวด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

----------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร - ภาพ/
5 เมษายน 2561