“บิ๊กอู๋” ห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอล ขอให้ติดตามข่าวสารราชการอย่างใกล้ชิด

วันที่: 
17 เมษายน 2018
          รมว.แรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอล ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด สถานการณ์แนวโน้มไม่น่าจะเกิดความรุนแรง แต่ไม่ควรประมาท
 
          นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผย ว่า จากกรณีสถานการณ์การโจมตีทางทหารในประเทศซีเรียที่มีเขตแดนติดกับอิสราเอลนั้น พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยแรงงานไทยในอิสราเอล จำนวน 26,533 คน ที่อยู่ในประเทศอิสราเอล โดยขอให้แรงงานไทยทุกคนติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด สถานการณ์แนวโน้มไม่น่าจะเกิดความรุนแรง แต่ไม่ควรประมาท พร้อมทั้งสั่งการให้ประสานกับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสำนักงานแรงงานในประเทศอิสราเอล (กรุงเทลอาวีฟ) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ สำหรับเตรียมการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่แรงงานไทยในต่างประเทศที่เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการคุ้มครองแรงงานไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างงานและตามกฎหมายท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ โดยเน้นย้ำว่า ขอให้สำนักงานแรงงานไทยในอิสราเอลติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดและต้องสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องแรงงานในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว  
          “ทั้งนี้ รมว.แรงงานยังขอให้ครอบครัวและญาติพี่น้องของแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศมั่นใจได้ว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องแรงงานไทยทุกคน และพร้อมที่จะให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ หากได้รับความเดือดร้อนจากการจ้างงานหรือสถานการณ์ความไม่สงบต่างๆ” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด
          แรงงานไทยในอิสราเอลสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เบอร์โทร +972 9 954 8431-3
 
+++++++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
17 เมษายน 2561