ก.แรงงาน ประชุม คกก.ค่าจ้าง ชุดที่ ๒๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่: 
18 เมษายน 2018

          นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ ๒๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง และตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง

 

 

 

--------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

18 เมษายน 2561