สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการฯ เข้าพบ“ปลัดแรงงาน”หารือข้อราชการด้านแรงงาน

วันที่: 
18 เมษายน 2018

            วันนี้ (18 เม.ย.61) นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ในโอกาสที่สภาองค์การนายจ้างฯ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการด้านแรงงานประเด็น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายประกันสังคม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

---------------------------------

 

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ-ข่าว/
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร- ภาพ/
18 เมษายน 2561