สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดฮ่องกงธรรมมาราม เขตหยุ่นหลอง

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง มอบหมายให้ นายอธิ ดิษฐอำนาจ กงสุล เป็นผู้แทน เพื่อเป็นประธานพิธีการงานประเพณีวันสงกรานต์ ระหว่างเวลา 10.30 - 13.30 น. ณ วัดฮ่องกงธรรมมาราม เขตหยุ่นหลอง ซึ่งจัดโดยวัดฮ่องกงธรรมาราม โดยมีสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าร่วมงานด้วย ภายในงานมีการจัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัว เล่นน้ำสงกรานต์ และมีโรงทานโดยกลุ่ม/สมาคมคนไทยต่างๆ โดยมีคนไทยในฮ่องกง แรงงานไทยและคนท้องถิ่น เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง มอบหมายให้ นายเมษ สุวรรณตรา กงสุล เป็นผู้แทน เพื่อเป็นประธานพิธีงานวันประเพณีสงกรานต์ ระหว่างเวลา 14.30 – 16.30 น. ณ สวนสาธารณะต๋ากู๋เหล่งโต่ว เขตเกาลูนซิตี๊ จัดโดยสมาคมรวมไทยในฮ่องกง ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ประกวดนางสงกรานต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัว แห่พระพุทธรูป และเล่นน้ำสงกรานต์ โดยงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากคนไทย แรงงานไทย คนท้องถิ่น ร้านค้า และสื่อท้องถิ่น เป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นางจารุณี นครศรี อทป. สนร. ฮ่องกง