ก.แรงงาน ประชุมร่าง พรบ. งบรายจ่าย 62

วันที่: 
23 เมษายน 2018

           วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายภูมิรักษ์ ชมแสง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ร่วมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

-----------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

23 เมษายน 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว