ก.แรงงาน ต้อนรับ ผอ.ILO ประจำประเทศไทย หารือข้อราชการ

วันที่: 
24 เมษายน 2018

          วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเกรม บักเลย์ (Mr.Graeme Buckley) ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองข้อคิดเห็นกรณี International Transport Workers’ Federation – ITF ร้องเรียน ILO เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานในกิจการประมงต่างด้าวและไทย ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๗ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

---------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/

๒๔ เมษายน ๒๕๖๑