ก.แรงงาน พร้อมจัดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ 2561”

วันที่: 
25 เมษายน 2018

          รมว.แรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สนามม้านางเลิ้ง และลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ภายใต้คำขวัญ “แรงงานไทยสามัคคี สดุดีองค์ราชัน ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0” 

          วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” นับเป็นกิจกรรมสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ที่ได้ดำเนินการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ สภาองค์การลูกจ้างรวม 15 แห่ง และสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 

 

 

         วันแรงงานแห่งชาติปี 2561 นี้ มีคำขวัญว่า “แรงงานไทยสามัคคี สดุดีองค์ราชัน ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0”  โดยในช่วงเช้า เวลา 07.15 น. มีพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ ณ ปะรำพิธี บริเวณราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมถ์ (สนามม้านางเลิ้ง) เวลา 09.45 น. เคลื่อนริ้วขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ริ้วขบวนของกระทรวงแรงงาน และริ้วขบวนของผู้ใช้แรงงาน จำนวน 17 องค์กร จากบริเวณสนามม้านางเลิ้งไปยังบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เวลา 14.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมรับข้อเรียกร้องและกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนการจัดงานของทุกหน่วยงานในสังกัด อาทิ การให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน บูธนิทรรศการ เล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินสังกัดบริษัทแกรมมี่ โกลด์ จำกัด

        “สำหรับข้อเรียกร้องวันแรงงานชาติในปีที่ผ่านมา อาทิ การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ การปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน การปรับปรุงกฎหมายเพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ เป็นต้น กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกข้อ ซึ่งบางข้อได้ดำเนินการแล้วและบางข้ออยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานยังมีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน จึงมุ่งมั่นในการกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและครอบครัวให้มีความมั่นคง สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีตามนโยบายของรัฐบาล และร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

 

++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ดาวนภา  เนาวรังษี - ข่าว / สมภพ  ศีลบุตร - ภาพ / 25 เมษายน 2561