“บิ๊กอู๋” มอบนโยบาย ขรก. เดินทางไปแก้ปัญหายาเสพติด ดูแลสุขภาพแรงงานไทยในอิสราเอล

วันที่: 
26 เมษายน 2018
          พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายข้าราชการก่อนเดินทางไปราชการประเทศอิสราเอล ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61 โดย กระทรวงแรงงาน และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีความเห็นร่วมกันให้จัดคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปอิสราเอลร่วมกับคณะของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากกรมการแพทย์มีโครงการจัดทีมแพทย์และพยาบาลไปให้บริการตรวจรักษาแรงงานไทย ให้มีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่แรงงานไทยและอาสาสมัครแรงงานไทยในอิสราเอล ในวันที่ 26-30 เมษายน 2561 จึงเป็นโอกาสอันดีที่คณะของกระทรวงแรงงานและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเดินทางไปศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของแรงงานไทยในอิสราเอลในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 
 
 
          ซึ่งคณะที่จะเดินทางไปครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จำนวน 2 คน ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำนวน 1 คน และผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 1 คน เป็นเลขานุการคณะเดินทาง ใช้งบประมาณจากกระทรวงแรงงาน และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ทั้งนี้คณะเดินทางมีกำหนดที่จะพบปะหารือกับเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และ Drug Unit Isreal เพื่อหารือกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อไป
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
25 เมษายน 2561