ก.แรงงาน ประชุมคกก. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ

วันที่: 
26 เมษายน 2018

           วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2561 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

 

-----------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว