รมว.แรงงาน เยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษายุวแรงงาน

วันที่: 
27 เมษายน 2018

            วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน ทำงานช่วงปิดเทอม ร้าน Bar B Q Plaza ร้าน Chabuton Ramen ร้าน Yoshinoya และร้าน Swensens โดยผู้ประกอบการจะมีเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสวัสดิการให้ อาทิ อาหาร ๒ มื้อ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ ๔๐ บาท ซึ่งสถานประกอบการบางแห่งจะให้ค่าตอบแทนถึง ๔๘ บาทต่อชั่วโมงการทำงาน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ กว่าบาทต่อวัน ซึ่งทำให้ได้รู้คุณค่าของเงินและรู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด รวมทั้งเสริมสร้างวินัยในการออมด้วย ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ / สมภพ ศีลบุตร ภาพ