ฝ่ายแรงงาน สอท กรุงเทลอาวีฟ นำคณะแพทย์และพยาบาลจากกรมการแพทย์ออกตรวจสุขภาพแรงงานไทยในอิสราเอล รอบที่ 2

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำคณะแพทย์และพยาบาลเดินทางตรวจสุขภาพแรงงานไทยอิสราเอลระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2561 ให้แก่แรงงานไทยในอิสราเอล การให้บริการของคณะแพทย์ประกอบด้วยการตรวจวัดความดัน ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจ โดยมีแพทย์อายุรกรรมมาปฏิบัติหน้าที่ 4 นาย พยาบาลวิชาชีพ 5 นาย เภสัชกร 1 นาย ซึ่งหลังจาการตรวจและพบแพทย์แล้วแรงงานจะได้รับยาที่แพทย์นำมาจากประเทศไทย อาทิ ยาลดความดัน ยาแก้อักเสบ ยาแก้แพ้ และยาทาภายนอก เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายแรงงานฯ จัดทำแผนการออกให้บริการตรวจสุขภาพใน 4 โมชาฟให้ครอบคลุมพื้นที่อิสราเอลประกอบด้วย (1) โมชาฟ Hayogev อยู่ทางภาคเหนือของอิสราเอล มีแรงงานไทยมารับบริการจำนวน 38 คน (2) โมชาฟ Ein Sivan อยู่ทางภาคเหนือตอนบนของอิสราเอล มีแรงงานไทยมารับบริการจำนวน 29 คน (3) โมชาฟ Tzofar อยู่ทางภาคใต้ของอิสราเอล มีแรงงานมารับบริการจำนวน 28 คน และ (4) โมชาฟ Amioz อยู่ทางภาคใต้ของอิสราเอล มีแรงงานมารับบริการจำนวน 86 คน รวมการออกตรวจสุขภาพและให้บริการด้านสุขภาพมีแรงงานไทยในอิสราเอลมารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 181 คน