รมว.แรงงาน เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแปรรูปจากไม้ ยกระดับฝีมือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ.บุรีรัมย์

วันที่: 
08 พฤษภาคม 2018

              วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตแปรรูปจากไม้ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตแปรรูปจากไม้ ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ปัจจุบันกลุ่มหัตถกรรมไม้ ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้มีการรวมกลุ่มคนที่มีฝีมือในการผลิตสินค้าจากไม้ ใน ต.หนองบอน เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการแปรรูปสินค้าจากไม้ เช่น ไม้ตาล ไม้แดง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำจากไม้ เช่น ช้อนชา ไม้เกาหลัง ไม้สำหรับนวด ถาดใส่ผลไม้ เพื่อจำหน่ายให้แก่จังหวัดเชียงราย และเพื่อส่งออก

 

 

            ในปี ๒๕๖๑ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดกิจกรรม "การบูรณาการประชารัฐร่วมใจ Safety Thailand แรงงานนอกระบบและอาสาสมัครแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" โดยนำภารกิจของกระทรวงแรงงานเข้าไปให้บริการ อาทิ การสาธิตอาชีพอิสระ การลงทะเบียนหางานทำและแนะแนวอาชีพ การรับสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้คำปรึกษาผู้ใช้แรงงาน การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ การสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
             สำหรับกิจกรรม "การบูรณาการประชารัฐร่วมใจ Safety Thailand แรงงานนอกระบบและอาสาสมัครแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๙๖๐ คน มีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ รายใหม่ จำนวน ๑๐๓ คน สมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ รุ่น หลักสูตร การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์กับหลักสูตรแปรรูปจากเศษไม้เป็นถ่าน มีผู้ลงทะเบียนหางานทำ จำนวน ๒๓๐ คน ปัจจุบันมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กองทุนประกันสังคมในพื้นที่ ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวน ๒๐๒ คน

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
7 พฤษภาคม 2561