รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับคณะ คสรท. ติดตามความก้าวหน้าการยื่นข้อเรียกร้อง ปี ๖๐

วันที่: 
10 พฤษภาคม 2018

          วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายสาวิทย์  แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และคณะ ที่มาขอเข้าพบเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการยื่นข้อเรียกร้องเมื่อปี ๒๕๖๐ และยื่นข้อเสนอเพิ่มเติม ๑๓ ข้อ ในโอกาสครบรอบวันความปลอดภัยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑