สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย เข้าพบ รัฐมนตรีแรงงาน

วันที่: 
10 พฤษภาคม 2018

            วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายปรีดา รามสูต ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และคณะเข้าพบ เพื่อแนะนำองค์กรและขอรับทราบนโยบายแรงงาน ณ ห้องรับรอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

---------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑