แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดงาน "อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช็อปฟิน" (โดมแอร์)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดงาน "อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช็อปฟิน" (โดมแอร์) ณ หน้าเวทีกลางจัดงานบริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี