ก.แรงาน จัดการแข่งขัน MOL FUTSAL LEAGUE 2018

วันที่: 
11 พฤษภาคม 2018

          วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. พลเอก วีรศักดิ์ มณีอินทร์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุลซอล MOL FUTSAL LEAGUE 2018 ณ สนามฟุตซอลกระทรวงแรงงาน การแข่งขันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคี ภายในหน่วยงาน โดยมีทีมจากกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมเข้าร่วมแข่งขัน 

 

 

-------------------------------------------

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

10 พฤษภาคม 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว