แรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการมุ่งสู่การเป็นจังหวัดอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00น. นายสมชาย เอื้อจารุพร แรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการมุ่งสู่การเป็นจังหวัดอัจฉริยะ จังหวัดนครนายก โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก