แรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายชิตชัย สมอุปฮาด แรงงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE) พบปะและมอบคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ณ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัสขอนแก่น)