พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์