แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการ "ทำพวงกุญแกและกล่องทิสซู่ จากผ้าเพ้นท์ " ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพรุสมพาร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดยนายสุทฑิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบปรปะมาณ 2561 หลักสูตร " การทำพวงกุญแจและกล่องใส่ทิชชู่จากผ้าเพ้นท์ กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านพรุสมพาร ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต