เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รายงานข้อมูลด้านแรงงานในสิงคโปร์

วันที่: 
15 พฤษภาคม 2018

            วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๔๕ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เข้าพบเพื่อรายงานข้อมูลด้านแรงงานในประเทศสิงคโปร์ แนวโน้มการจ้างงานของภาคธุรกิจต่างๆ ในปี ๒๕๖๑ และความต้องการในภาคก่อสร้างและสภาพการจ้างงานของแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน 

                                                                                                    Download Image

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑