แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร ''การเพ้นผ้า" ณ ตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต โดยนายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เวลา 09.30 น.เปิดโครงการแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร "ผ้ามัดย้อม" ณ ตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต