สรจ.พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกและตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก ตรวจบูรณาการนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก และตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก ตรวจบูรณาการนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในประเภทกิจการลูกจ้างในครัวเรือน จำนวน 3 แห่ง /ลูกจ้าง 3 คน (ช1/ญ2) ดังนี้

1) นางสาวรวม ชัยสุวรรณ์ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 106 ม.6 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก มีลูกจ้างสัญชาติลาว(ช) จำนวน 1 คน

 
 

2) นายเสนาะ  อ่อนพรม อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 107 ม.6 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก  มีลูกจ้างสัญชาติลาว (ญ) จำนวน 1 คน

 

3) นางสาวสุริยงค์ เขียวขำ อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 133 ม.6 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก มีลูกจ้างสัญชาติลาว (ญ) จำนวน 1 คน

จากการตรวจสอบพบว่า มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง (บัตรชมพู) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ไม่ผ่านเนื่องจากไม่มีบัตรประชาชนจากประเทศต้นทาง เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU แห่งพรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และพรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตลอดจนไม่พบการจ้างงานแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์แต่อย่างใด