พิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ฯพณฯ เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ฝึกงาน ด้านเทคนิคชาวไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว จัดโดยสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสมาคมธุรกิจไทย – ญี่ปุ่น (Japan Thailand Business Forum: JTBF) เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้ฝึกงานพัฒนาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่น ในปีนี้มีผู้ฝึกงานฯ ให้ความสนใจส่งเรียงความ จำนวน 105 คน ซึ่งได้ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวสุธิณี ดอนเส จากเท็นมายะ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 คือ นายธีระพันธ์ จันทร์อัมพร จากบริษัท ฟุโซ ทูป พาตส์ จำกัด รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 คือ นายธนากร นามวงษา จากบริษัท นิจิอา ทังโกะ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทการบินไทย จำกัด ให้การสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1