‘บิ๊กอู๋’ หารืออิสราเอล ส่งแรงงานไทยไปทำงานเพิ่มกว่า 5 พันคน

วันที่: 
17 พฤษภาคม 2018
          รมว.แรงงาน หารือประเด็นด้านแรงงานกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในปีนี้ทางอิสราเอลจะเปิดโควต้าให้แรงงานไทย 5,000 คน โดยคัดเลือกผ่านโครงการ TIC ดูแลด้านสุขภาพ มีหลัก ประกันสังคม พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด
 
 
          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเมอีร์ ชโลโม เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (17 พ.ค. 61) เวลา 10.30 น. โดยหารือประเด็นความร่วมมือให้มีการจัดการด้านการตรวจสุขภาพประจำปีและกำหนดโรคต้องห้าม/พาหะของโรคสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอล การบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทยตามสัญญาจ้าง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยที่ทำงานในอิสราเอล โดยจะปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและจัดส่งแรงงานไทย      ไปทำงานในอิสราเอล กลไกการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือแรงงานไทย และการพัฒนาศักยภาพแรงงานก่อนเดินทางไปทำงาน โดยการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะเกษตรแก่แรงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC)
          ทั้งนี้ นายเมอีร์ฯ กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่มีความตกลงโครงการ TIC ทำให้สามารถประหยัดค่านายหน้าให้กับแรงงานไทยไม่ต่ำกว่า 200 ล้านนิวเชเกล และเป็นช่องทางที่ทำให้มีการคัดเลือกแรงงานไทยที่มีคุณภาพไปทำงานที่อิสราเอล
          รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือว่า “แรงงานไทยที่จะไปทำงานภาคเกษตรกรรมที่อิสราเอล จะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งในปีนี้ทางอิสราเอลจะเปิดโควต้าให้แรงงานไทย 5,000 คน โดยคัดเลือกผ่านโครงการ TIC พร้อมตรวจสุขภาพและอบรมเตรียมความพร้อม ทั้งในเรื่องวัฒนธรรมและข้อมูลต่างที่เป็นประโยชน์ก่อนไปทำงาน รวมทั้งมีหลักประกันสังคมให้แก่แรงงานที่ไปทำงานในอิสราเอล ส่วนปัญหายาเสพติดที่เกิดจากแรงงานไทย ที่อยู่เกินกำหนดระยะอนุญาตการทำงาน และนำยาเสพติดไปจำหน่ายแก่แรงงานไทยในอิสราเอล ทางการอิสราเอลจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ในส่วนของแรงงานไทยที่เสพยาจะมีการสุ่มตรวจ แล้วส่งแรงงานที่กระทำผิดกลับประเทศไทย เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ขยายของยาเสพติดอีกต่อไป”
          สถิติแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2555 - 31 มีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 29,768 คน 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
17 พฤษภาคม 2561