ผลการออกรางวัล บัตรแรงงานเชิญรับโชค ปี ๒๕๖๑

วันที่: 
18 พฤษภาคม 2018

            วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๕ น. รศ. ดร. รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการหมุนวงล้อ และสักขีพยานการออกรางวัลบัตรแรงงานเชิญรับโชค สลากบำรุงสภากาชาดไทย ร้านกระทรวงแรงงาน รายได้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้

            รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota Vios ๑.๕ J A/T CVT เลขที่ออก ๒๔๗๗๙
            รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ Toyota New Yaris Ativ ๑.๒ J ECO CVT เลขที่ออก ๒๐๖๓๗
            รางวัลที่ ๓ จำนวน ๒ รางวัล รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda Wave ๑๑๐ i เลขที่ออก ๔๙๐๔๔, ๔๕๒๙๐
            รางวัลที่ ๔ จำนวน ๒ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๑ บาท เลขที่ออก ๑๒๖๑๐, ๑๗๗๓๙
            รางวัลที่ ๕ จำนวน ๒ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๒ สลึง เลขที่ออก ๑๓๙๑๙, ๔๒๓๗๓
            รางวัลที่ ๖ จำนวน ๔๐ รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก ๑ สลึง (เลขท้าย ๓ ตัว หมุน ๑ ครั้ง) เลขที่ออก ๕๑๕

            ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถนำใบสลากพร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไปรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยติดต่อขอรับรางวัลที่ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น ๔ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดงกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : ๐๒๒๓๒ ๑๔๗๗, ๐๒๒๓๒ ๑๑๕๖ น. (ทั้งนี้หากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และมอบรางวัลให้กับสภากาชาดไทย) นอกจากนี้ยังสามารถตรวจผลการออกรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และทางhttp://www.mol.go.th รวมถึงเฟสบุ๊ค Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

นางสาวชนุพัชร บวรสิรินุกุล ภาพ