ผู้แทนมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เข้าพบ รมว.แรงงาน หารือแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

วันที่: 
18 พฤษภาคม 2018

 

          วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายทวีป กาญจนวงศ์ ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นางสุนี ไชยรส รองประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคแรงงาน ในนามของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พร้อมขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน 

          ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบาย และรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา โดยขอให้มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จัดทำแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาและเพื่อให้การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ฯ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และยั่งยืนต่อไป

------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/18 พฤษภาคม 2561