“บิ๊กอู๋” มอบเงินกองทุนช่วยเหลือฯ แก่ครอบครัวแรงงานไทยที่เสียชีวิตในไต้หวัน

วันที่: 
18 พฤษภาคม 2018

        รมว.แรงงาน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศแก่แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากไฟไหม้โรงงานในไต้หวัน ย้ำ! แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กระทรวงแรงงานพร้อมดูแลเต็มที่ 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศให้กับทายาทของแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในโรงงานในประเทศไต้หวัน จำนวน ๒ ราย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในโรงงานในประเทศไต้หวัน โดนนายเชิดศักดิ์ บุรัมสูงเนิน จากจังหวัดบุรีรัมย์ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากไต้หวัน (สนร.ไทเป) แบ่งเป็น เงินช่วยเหลือจากนายจ้าง 3,284,285 บาท ค่าจัดการศพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน 117,700 บาทเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน 941,600 บาท เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานไทยและไต้หวัน 271,403 บาท และ เงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,654,988 บาท และนายภานุพงศ์ เสงี่ยม จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับสิทธิประโยชน์จากไต้หวัน (สนร.ไทเป) แบ่งเป็น เงินช่วยเหลือจากนายจ้าง 3,284,285 บาท ค่าจัดการศพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน 117,700 บาท เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ทายาทจะได้รับเงินเป็นรายเดือน เดือนละ 3,210 บาท จนกว่าจะหมดคุณสมบัติ เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานไทยและไต้หวัน 271,403 บาท และ เงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,713,388 บาท

ส่วนอีกราย คือ นายฉัตรชัย ขุริดี ชาวจังหวัดอุดรธานี แรงงานไทยในไต้หวันที่มีอาการป่วยด้วยสาเหตุพยาธิขึ้นสมอง และขณะนี้ได้รับการส่งตัวกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี จะได้รับสิทธิประโยชน์จากไต้หวัน (สนร.ไทเป) แบ่งเป็น เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันตามสิทธิที่ได้รับ เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานไทยและไต้หวันเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาที่นอกเหนือจากการเบิกจ่ายจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน 134,654 บาท เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานไทยและไต้หวันเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งกลับประเทศไทย 228,890 บาท เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานไทยและไต้หวันซึ่ง สนร.เกาสง ได้โอนให้แก่ทายาทเรียบร้อยแล้ว 196,472 บาท สิทธิประโยชน์เงินทดแทนจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันกรณีทุพพลภาพ จะต้องผ่านระยะเวลา 6 เดือนจึงจะขอรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 560,016 บาท

“รัฐบาลสนับสนุนให้แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเต็มกำลังจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างทำงาน และกลับจากต่างประเทศ เมื่อเดินทางไปทำงานแล้วยังให้ความคุ้มครองดูแลอย่างต่อเนื่อง หากประสบปัญหาในต่างประเทศ สำนักงานแรงงานไทยหรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ จะเป็นตัวแทนรัฐบาลในการดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศเช่นกัน ขอให้ครอบครัวของแรงงานไทยในต่างประเทศที่ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องเป็นกังวล กระทรวงแรงงานพร้อมให้ความช่วยเหลือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของแรงงานไทยอย่างเต็มที่” รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด

 

+++++++++++++++++++++++

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ดาวนภา  เนาวรังษี – ข่าว/
สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/
18 พฤษภาคม 2561