นโยบายรัฐบาล

ร่วมคิดร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน เพื่อนำพาประเทศสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
เปิดตัว Mobile Appllceation "ถุงเงินประชารัฐ"
เกษตรกร 10 ล้านคนเย้
เริ่มแล้ววันนี้ รูดบัตรสวัสดิการขึ้น MRT

วาทะนายกรัฐมนตรี

ขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและการพยากรณ์อากาศ
โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน
การกำจัดขยะมูลฝอยต้องเริ่มจากในบ้านเราก่อน
ชื่นชมเจ้าหน้าที่ไทยในอินโดนีเซีย
นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

การไปทำงานประเทศมาเลเซีย ความผิดและดทษของการไปทำงานในมาเลเซียอย่างผิดกฏหมาย
การไปทำงานประเทศมาเลเซีย ข้อควรรู้เพื่อไม่ให้ถูกหลอกไปทำงาน
การไปทำงานประเทศมาเลเซียอย่างถูกต้อง
ศูนย์ที่นี่มีงานทำ
การคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม ลูกจ้างซึ้งทำงานติดต่อกันมาครบ 180 วัน