นโยบายรัฐบาล

สร้างธุรกิจ ด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐออนไลน์
การเสริมศักยภาพสหกรณ์ในด้านธุรกิจรวบรวมผลไม้
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว หรือจำนำยุ้งฉาง
แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงภายใต้ความร่วมมือไทย-จีน
แมงมุม เชื่อมโยงความสุขทุกการเดินทาง ด้วยบัตรใบเดียว

วาทะนายกรัฐมนตรี

เร่งรัดการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน
สถานการณ์ท่องเที่ยว เดือนพฤษภาคม 2561
ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงขอให้มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

1 กรกฏาคมนี้ หากพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่ได้