ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สรุปเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)