ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ออกตรวจเยี่ยมผู้ใช้แรงงานไทยในบรูไน

 

เมื่อวันที่ 14 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้ไปเยี่ยมเยียนนายจ้างและแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับแรงงานไทย ในสถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง ซึ่งแรงงานไทยส่วนใหญ่ทำงานมานานหลายปี และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ทีมงาน สนร.บรูไน ได้พูดคุย สอบถามและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ แก่แรงงานไทย ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพการทำงานที่ดี และนายจ้างปฏิบัติต่อแรงงานไทยเป็นอย่างดี และเป็นไปตามที่กฎหมายของประเทศบรูไนกำหนด สถานประกอบการที่เข้าตรวจเยี่ยม มีดังนี้

1.บริษัท PKS SDN BHD ตั้งอยู่ที่ เขต ligh industry Beribi มีลูกจ้างไทย 6 คน
2.ร้านนวดสปา The Bale Spa & Beauty Salloon เขต Mata-Mata มีพนักงานนวดไทย 2 คน
3.ร้านอาหาร K.N.Y KITCHEN เขต Kiarong มีพ่อครัวไทย 1 คน
4.บริษัท Greatearth Nrunei ตั้งอยู่ที่เขต Guilap ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง มีลูกจ้างไทย 8 คน
5.ร้านอาหาร Khidmat Sajian Tati มีแม่ครัวไทย 1 คน