ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุม CIO

วันที่: 
08 มิถุนายน 2018

          วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม CIO ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 

-----------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

8 มิถุนายน 2561