ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ‘ประชุม’ ปรับปรุงยกร่างกฎหมายเพื่อการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 188

วันที่: 
12 มิถุนายน 2018
 
          วันนี้ (12 มิ.ย. 61) เวลา 09.30 น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยเฉพาะกิจปรับปรุงยกร่างกฎหมายเพื่อการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 188 ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น 11 อาคารกระทรวงแรงงาน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
12 มิถุนายน 2561