ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รมว.แรงงาน มอบสิทธิประโยชน์และเงินช่วยเหลือ แก่ครอบครัว ขรก.ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

วันที่: 
12 มิถุนายน 2018

          รมว.แรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เยี่ยมครอบครัวของนางสาวมานิดา ธัญกิจรุ่งโรจน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และเงินช่วยเหลือ ณ บ้านเลขที่ 94,96 ถ.ประชาหรรษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

         เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของนางสาวมานิดา ธัญกิจรุ่งโรจน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และเงินช่วยเหลือ อาทิ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากทางราชการ สิทธิประโยชน์จากประกันชีวิต/ประกันสังคม และเงินช่วยเหลือจากส่วนราชการต่างๆ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,622,516.89 บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ณ บ้านเลขที่ 94,96 ถ.ประชาหรรษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
          ทั้งนี้ นางสาวมานิดา ธัญกิจรุ่งโรจน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีรถบัสรับส่งแรงงานเมียนมาเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณ ดอยรวก อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

 

----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
11 มิถุนายน 2561